Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dostawa towaru

DOSTAWA TOWARU  

  1. Wysyłka towaru od Sprzedającego realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  2. Towar zostanie dostarczony do Kupującego, po wypełnieniu przez niego wymogów wynikających z regulaminu, w terminie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego ceny za towar oraz kosztów jego przesyłki do Kupującego lub informacji o wysyłce za pobraniem.
  3. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Kupującego: za pośrednictwem kuriera wybranego przez Sprzedającego. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Kupujący zostanie poinformowany na stronie Sklepu.
  4. Wysokość kosztów przesyłki towaru uzależniona jest od wagi paczki z towarem wysyłanej do Kupującego.
  5. Odbiór przesyłki od kuriera wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Kupującemu przez kuriera, przechodzą na niego wszelkie uprawnienia i ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
  6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki z towarem od kuriera ma prawo w obecności kuriera ocenienia stanu opakowania przesyłki oraz znajdującego się w nim produktu oraz jego zgodności ze złożonym przez niego zamówieniem. W przypadku widocznego uszkodzenia towaru lub opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia opakowania przesyłki lub produktu i niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.
  7. Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Po takim zawiadomieniu Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w ciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z Sprzedającym.
  8. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru w lokalnym magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go.  W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.  W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie w Sklepie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Kupujący ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Kupującemu wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, 

 

W razie pytań dotyczących dostawy lub czasu realizacji zamówienia prosimy o kontakt przez email na adres najlepiej@dmuchamy.pl lub dmuchamy@xland.pl lub telefonicznie pod numerem 667-800-200 lub 61-634-21-00.

pixel